Actualités

Urte berri on eta zoriontsu !

[FR] Chères Cibouriennes, Chers Cibouriens,

Au nom du conseil municipal, au nom de l’ensemble des agents, je tiens à vous adresser mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

L’année 2021 a été marquée par la reprise de la vie économique et sociale pour toutes et tous, les jeunes comme les aînés, et il y a lieu de s’en réjouir.

Pour 2022, avec mon équipe et avec les agents de la commune, nous continuerons à travailler au quotidien pour l’amélioration du cadre de vie mais également pour construire le Ciboure de demain, qui réponde à vos besoins et à ceux des générations futures.
Nous sommes mobilisés pour faire de Ciboure une ville vivante et dynamique, dans laquelle chacune et chacun peut se loger et vivre dignement, une ville solidaire, où le mot équité prend tout son sens.

Cette ville, nous voulons la construire avec chacune et chacun d’entre vous.

Bonne année 2022 !

Eneko Aldana-Douat,
Maire de Ciboure

[EUS] Ziburutar maiteak,

Hiriko kontseiluaren izenean, hiriko langile guzien izenean, nire agiantzarik hoberenak eskaini nahi dizkizuet urte berri honetarako.

2021eko urtean bizi ekonomikoa eta soziala berriz abiatu da denentzat, gazte zein adintsuentzat, eta bada horretaz poztekorik.

2022rako, nire lantaldea eta hiriko langileekin, lanean segituko dugu egunero bizi ingurumena hobetzeko, bai eta biharko Ziburu eraikitzeko ere, zuen beharrei eta etorkizuneko belaunaldien igurikapenei erantzuteko xedearekin.
Mobilizatuak gara Ziburu hiri bizia eta dinamikoa izan dadin, non bakoitzak bizilekua ukan dezakeen, hiri solidarioa bat, non zuzentasun hitzak bere zentzu osoa hartzen duen.

Hiri hori, zuetariko bakoitzarekin eraiki nahi dugu.

2022 urte berri on!

Eneko Aldana-Douat,
Ziburuko auzapeza